Σχετικά

Το σεντούκι των e-στοριών είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο προφορικών προσωπικών αφηγήσεων με θέμα την τοπική ιστορία της περιοχής των Σερρών. Δημιουργήθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με στόχο τη διάσωση της άγραφης πολιτιστικής κληρονομιάς και περιλαμβάνει κυρίως βιντεάκια μικρής διάρκειας και προφορικές αφηγήσεις.

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικού, μορφωτικού επιπέδου μπορούν να συνεισφέρουν με τη δική τους προσωπική ιστορία ή με την ιστορία ενός αγαπημένου προσώπου.

Το σεντούκι των e-στοριών ξεκίνησε σαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2012 χρηματοδοτούμενο από το Future Library (www.futurelibrary.gr ).

Σας προτείνουμε να περιηγηθείτε στο υλικό του σεντουκιού και να γνωρίσετε την ιστορία της πόλης μέσα από προσωπικά βιώματα καθημερινών ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 23210.98557 ή στο email: serrelib@gmail.com.